Betrokken, Ontwikkeld en Fit.

Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is een steeds belangrijker aspect van het ondernemen.
Als organisatie is het belangrijk om efficiënt en wendbaar blijven. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit, productiviteit en ontwikkeling van de werknemers. Het is van groot belang dat de werknemers gezond, vitaal en inzetbaar blijven. Behouden en ontwikkelen van medewerkers is een grote uitdaging.

Om hier invulling aan te geven zijn de volgende twee zaken van belang:
•  Een dialoog met de werknemers met als doelstelling:  bewust worden en blijven,  bespreekbaar maken en houden; stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid
•  Praktisch beleid om activiteiten en afspraken te borgen en activering van de werknemers te stimuleren.

Thema’s die bij duurzame inzetbaarheid aan de orde kunnen komen zijn:
Je inzetbaarheid en je:
• Vakmanschap en ontwikkeling
• Gezondheid
• Veiligheid en arbeidsomstandigheden
• Samenwerking en communicatie
• Motivatie en werkplezier.

Voor meer informatie:  info@wilmarfolmer.nl of 06 12631190