Voor de volgende producten en diensten kunt u Wilmar Folmer inschakelen:

  • P&O-advies en adviestrajecten voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf
  • Vertalen van ondernemingsplan en doelstellingen naar P&O-beleid en instrumenten
  • Ontwikkeling en begeleiding van (branche)projecten op het gebied van ontwikkeling en inzetbaarheid

Voor een succesvolle onderneming is voor de volgende onderdelen integraal P&O-beleid met bij behorende instrumenten van belang:

  • Instroom
  • Doorstroom
  • Uitstroom
  • Organisatieontwikkeling