Ontzorgend
Praktisch
Onafhankelijk
Resultaatgericht

… het primaire proces staat centraal.