Duurzaam ondernemen is duurzaam personeelsbeleid.

In de huidige economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het voor de bedrijven meer dan ooit de uitdaging de juiste kwaliteit, kennis en ervaring te behouden. Welke maatregelen moet u nemen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen? Dit geldt zowel voor de korte als de lange termijn. Dit vraagt een actief en integraal personeelsbeleid.